Plantjord

Lucker, naturgödslad torvbaserad mulljord med tillsats av sand.
Tillverkad av KRAV-tillåtna råvaror.

Passar bra till sommarblommor och odling av ätliga växter i
kruka, pallkrage och växthus.

Även lämplig för plantering av normalt krävande växter
utomhus och blandas då med ca 50% uppgrävd jord.

Innehåll:
Ljus torv
Mörk torv
Hygieniserad hönsgödselkompost, KRAV-tillåten
Sand
Kalkstensmjöl

Bulkdensitet, fuktig: 600-700kg/m3

Ledningstal: 1,5-2,5
Mullhalt: ca 70 %
pH-värde: 5,5-6,5

 

1 säck 2450 kr Inklusive hemtransport. 

2 säckar och fler 2300 kr/st.

Kjell Fixar

0767 - 67 84 50
kjell.bengtsson@kjellfixar.se

Hitta hit

Enköping Tärby 10
745 95 Enköping